NASA NEWS 5月3日


  国の宇宙開発の仕事をしたくありませんか?

-----------------------------------------------------------------

 NASAの宇宙飛行士になりたくないですか?  

 あなたは、NASAの夏季研修を捜している学生ではありませんか?  

 NASAの新しいジョブ・サイトは、教師や学生のチャンスと同様に公務員の仕事の空席情報を提供しています。

 またこのサイトには、NASAのそれぞれの勤め口の段階的なインストラクションも掲載しています。    


http://www.nasajobs.nasa.gov/

today@nasa.gov-----------------------------------------------------------------
   | Return to Main Page |